Spurt og svaraðSpurt-og-svaradTrueFalseFalseFalse/forsida/lifeyrissjodslan/spurt-og-svarad/LífeyrissjóðslánLifeyrissjodslanTrueFalseFalseFalse/forsida/lifeyrissjodslan/
Lífeyrissjóðslán

 • 1. Hverjir eiga möguleika á láni?

  Sjóðfélagar EFÍA sem uppfylla eitt af eftirfarandi skilyrðum geta fengið lán úr sjóðnum:

  a) Hafa greitt að lágmarki 6 iðgjöld til sjóðsins á síðast liðnum 12 mánuðum.
  b) Hafa greitt samtals 60 iðgjöld til sjóðsins.
  c) Þiggja lífeyrisgreiðslur úr sjóðnum.

  Lánanefnd EFÍA tekur ákvörðun um lánveitingar í samræmi við lánareglur og starfsreglur lánanefndar.

 • 2. Eru eingöngu veitt lán vegna samþykkts íbúðarhúsnæðis í eigu sjóðfélaga?

  Já, fasteignaveð í íbúðarhúsnæði í eigu skuldara þarf að vera til tryggingar láninu eða íbúðarhúsnæði sem skuldari mun eignast samkvæmt þinglýstum kaupsamningi. Það er ekki veitt lán með veði í sumarbústað, ekki gegn lánsveði eða vegna ósamþykktra íbúða. Það eru hins vegar engar takmarkanir á því í hvað má nota lánið. 

 • 3. Hver er lánstími og fjöldi gjalddaga?

  Lánstími er 5 til 40 ár og gjalddagar 2 til 12 á ári. Lántakendur greiða kostnað af greiðslu afborgana skv. verðskrá Arion banka.

 • 4. Hvað er hægt að sækja um hátt lán og til hve langs tíma?
  Heildarlánveiting til sjóðfélaga er að lágmarki 1.000.000 kr. en að hámarki 40.000.000 kr. þegar um fasteignakaup er að ræða en 30.000.000 kr. þegar ekki er um fasteignakaup að ræða. Lánin eru uppgreiðanleg að hluta eða öllu leyti án kostnaðar hvenær sem er á lánstímanum. Lánstími er 5-40 ár. 
 • 5. Hvað má veðhlutfallið vera hátt?
  Veðsetning getur að hámarki verið 65% af metnu markaðsverði íbúðarhúsnæðis ef um fasteignakaup er að ræða annars 65% af fasteignamati. Fari veðhlutfallið yfir 50% er gerð krafa um 1. veðrétt. Veðhlutfall má þó aldrei vera hærra en 100% af brunabótamati.
 • 6. Hvers konar lán eru í boði?

  Sjóðfélögum stendur til boða að taka verðtryggð lán með föstum vöxtum til fimm ára, verðtryggð lán með breytilegum vöxtum eða óverðtryggð lán með föstum vöxtum til þriggja ára eða blöndu af þessum möguleikum. Lánin eru veitt með annað hvort jöfnum greiðslum eða jöfnum afborgunum. Vextir lána með breytilegum vöxtum eru endurskoðaðir á þriggja mánaða fresti, þ.e. 15. febrúar, 15. maí, 15. ágúst og 15. nóvember. Gildandi vextir eru birtir hér.

 • 7. Hvaða gögn eiga að fylgja lánsumsókn?
  • Nýtt veðbókarvottorð.
  • Afrit af síðustu greiðslukvittunum af þeim lánum sem hvíla fyrir á eigninni.
  • Afrit af þinglýstum kaupsamningi hafi eignin skipt um eigendur á síðastliðnum 12 mánuðum, eða áætlað markaðsverð að mati sérfræðings á lánaborði Viðskiptabankasviðs Arion banka eða verðmat frá löggiltum fasteignasala sem EFÍA tilnefnir (í samráði við starfsmenn Arion banka), en sjóðurinn getur ávallt lagt mat sitt á það verðmat. Lántakandi greiðir kostnað vegna verðmats frá löggiltum fasteignasala ef um það er að ræða.
  • Húseignir í smíðum þurfa að vera komnar með fokheldisvottorð ásamt smíðatryggingu og kvittun fyrir greiðslu gatnagerðargjalda.
  • Upplýsingar um brunabótamat og fasteignamat.
  • Ávallt skal meta lánshæfi og framkvæma greiðslumat áður en lán er veitt. Komi í ljós að skuldastaða sé með þeim hætti að vafi leiki á greiðsluhæfi lántakanda getur sjóðurinn lækkað umbeðna lánsfjárhæð eða hafnað lánveitingu.
  • Umsókn ásamt fylgiskjölum skal skila í útibú Arion banka, Borgartúni 18, 105 Reykjavík. Sjóðfélögum býðst einnig upp á að fara í gegnum rafrænt greiðslumat, nánari upplýsingar hér.
 • 8. Hvernig er umsóknarferlið?
  1. Sótt er um lán í Arion banka, Borgartúni 18, 105 Reykjavík. Fjármálaráðgjafi aðstoðar við útfyllingu umsókna og kannar hvort þú uppfyllir grunnskilyrði til lántöku. Einnig er hægt að nýta sér rafrænt greiðslumat, sjá nánari upplýsingar um greiðslumat hér
  2. Gögn sem þurfa að fylgja lánsumsókn koma fram í liðnum hér næst fyrir ofan.
  3. Þegar öll gögn hafa borist er veðhlutfall reiknað út og lánanefnd metur hvort þú uppfyllir skilyrði til lántöku.
  4. Lánshæfismat er gert og greiðslumat.
  5. Fjármálaráðgjafi hefur samband við þig og tilkynnir þér niðurstöðu lánanefndar.
  6. Ef niðurstaða lánanefndar er jákvæð útbýr fjármálaráðgjafi veðskuldabréf.
  7. Þú sækir veðskuldabréf til fjármálaráðgjafa, undirritar það og ferð með í þinglýsingu. Fjármálaráðgjafi getur séð um þinglýsinguna fyrir þig, en það flýtir verulega fyrir ef þú ferð með það í þinglýsingu.
  8. Þegar lánið kemur úr þinglýsingu þarf að koma því aftur í útibúið (ef þú ferð sjálf/ur með lánið í þinglýsingu þarft þú að sækja það aftur).
 • 9. Er hægt að breyta lánstíma eftir á?

  Já, hægt er að óska eftir breytingu á lánstíma með því að óska eftir skilmálabreytingu láns. Sækja má um það í Arion banka, Borgartúni 18, 105 Reykjavík.

 • 10. Er hægt að greiða inn á lán og lækka höfuðstól?

  Já, hægt er að greiða inn á höfuðstól að hluta eða öllu leyti hvenær sem er, án uppgreiðslugjalds. Það er m.a. hægt að nýta úrræði ríkisstjórnarinnar um ráðstöfun skattfrjáls viðbótarlífeyrissparnaðar inn á húsnæðislán og til íbúðakaupa, nánar hér.

 • 11. Veitir lánið rétt til vaxtabóta?

  Aðeins vegna lána til kaupa eða byggingar íbúðarhúsnæðis til eigin nota.

 • 12. Ef tekið er lán með föstum vöxtum til 3/5 ára, hvað gerist að þeim tíma liðnum?

  Um 30 dögum áður en fastvaxtatímabilinu ( 3/5 ár) lýkur færð þú bréf sem upplýsir um að tímabilinu sé að ljúka. Ef þú aðhefst ekkert festast vextir á láni þínu aftur til 3/5 ára og þá á þeim kjörum sem eru í boði á slíkum lánum á þeim tíma. Upplýsingar um vaxtakjör á hverjum tíma má nálgast hér. Þú hefur jafnframt val um að færa þig í annað lánsform á þessum tíma án kostnaðar.

 • 13. Fellur vaxtaálag viðbótarláns niður ef markaðsverð fasteignar hækkar?
  Nei, veðhlutfall ræðst af markaðsvirði fasteignar á þeim tíma þegar lánveiting er. Hafa ber í huga að ef markaðsverð fasteignar lækkar eða lán hækkar þá fer sjóðurinn ekki fram á frekari tryggingar fyrir láninu sem þegar hefur verið veitt. Athygli er vakin á því að sjóðurinn veitir ekki lengur viðbótarlán og þ.a.l. á þessi spurning eingöngu við lán sjóðfélaga sem tóku viðbótarlán þegar slík lán voru í boði.
 • 14. Hver er kostnaður við endurfjármögnun?
  Kostnaður við skjalagerð, greiðslumat og uppgjör og afléttingu lána er samkvæmt verðskrá Arion banka. Lántökugjöld eru engin, nema endurfjármagnað sé oftar en einu sinni á almanaksári, þá er lántökugjald 65.000 kr. EFÍA innheimtir ekki uppgreiðslugjöld.
 • 15. Hækka vextir ef húsnæði er selt og nýr eigandi yfirtekur lán?

  Þú getur flutt lánið með þér á næstu íbúð, en sjóðurinn þarf að samþykkja nýtt veð. Jafnframt getur nýr eigandi yfirtekið lánið á sömu kjörum ef hann uppfyllir skilyrðin sem eru nefnd í lið 7 hér fyrir ofan. Sjóðurinn þarf að samþykkja nýtt veð. Verði skuldaraskipti á láninu og nýr skuldari ekki sjóðfélagi hækka vextir lánsins um 1,0 prósentustig.

 • 16. Hækka vextir ef maki látins sjóðfélaga yfirtekur lán?

  Nei, vextir lánsins hækka ekki þegar maki látins sjóðfélaga yfirtekur lán.

Stillingar fótspora

Hér getur þú stillt hvaða vefkökur þú vilt samþykkja á vefnum.

Lesa kökustefnu efia.is
Samþykkja valdar vefkökur