ÖrorkulífeyrirOrorkulifeyrirTrueFalseFalseFalse/forsida/utgreidslur/ororkulifeyrir/ÚtgreiðslurUtgreidslurTrueFalseFalseFalse/default.aspx?PageID=8a8f289a-9ebf-4c50-b21a-c74d9a184d2a
Útgreiðslur

Örorkulífeyrir 

Sjóðfélagi sem verður fyrir orkutapi sem talið er að svari til 50% örorku eða meiri á rétt á örorkulífeyri úr sjóðnum í samræmi við áunnin réttindi. 

Uppfylli sjóðfélagi eftirtalin skilyrði á hann einnig rétt á framreikningi á þeim réttindum sem ætla mætti að hann hefði áunnið sér fram til 65 ára aldurs.

  • Greitt iðgjald til sjóðsins a.m.k. þrjú af undanfarandi fjórum almanaksárum og a.m.k. kr. 900.000 hvers þessara þriggja ára. Hafi sjóðfélagi unnið reglubundið hlutastarf á tímabilinu skal miða við að lágmarksiðgjald hafi verið a.m.k. kr. 600.000.
  • Sjóðfélagi hafi greitt iðgjöld til sjóðsins í a.m.k. sex mánuði af undanfarandi tólf mánuðum.
  • Sjóðfélagi hafi orðið fyrir tekjuskerðingu af völdum örorkutapsins.
  • Ekki sjálfur átt sök á orkutapi t.d. vegna ofnotkunar áfengis, lyfja eða fíkniefna.

Örorkulífeyrir er greiddur út mánaðarlega, eftir á, og breytast greiðslur í samræmi við breytingar á vísitölu neysluverðs. Örorkulífeyrir er greiddur í ákveðinn tíma samkvæmt mati trúnaðarlæknis. Því fer fram endurmat á örorku reglulega. Við endurmat er hundraðshluti örorku metin sem meðaltal örorku til almennra starfa og örorku til að gegna því starfi sem tengt er aðild að sjóðnum . Ef orkutap er varanlegt er örorkulífeyrir greiddur fram að töku ellilífeyris.

Umsóknir má nálgast á forsíðu undir flipanum Umsóknir. Jafnframt er sérstök móttaka sjóðfélaga EFÍA í Arion banka, Borgartúni 19 og eru sjóðfélagar hvattir til að nýta sér þá þjónustu.

Örorkulífeyrir er greiddur út í samræmi við samþykktir sjóðsins.

Staðfesting til Tryggingastofnunar

Ætli sjóðfélagi að sækja um örorkulífeyri frá Tryggingastofnun þarf hann áður að sækja um örorkulífeyri í öllum lífeyrissjóðum sem hann á réttindi í og skila staðfestingu á umsókn til Tryggingastofnunar. Lífeyrissjóðirnir senda Tryggingastofnun staðfestingu þess efnis. 

Þessi síða notar vafrakökur. Lesa meira