BarnalífeyrirBarnalifeyrirTrueFalseFalseFalse/forsida/utgreidslur/barnalifeyrir/ÚtgreiðslurUtgreidslurTrueFalseFalseFalse/default.aspx?PageID=8a8f289a-9ebf-4c50-b21a-c74d9a184d2a
Útgreiðslur

Barnalífeyrir

 • Réttur til barnalífeyris getur myndast bæði vegna örorku og andláts sjóðfélaga.
 • Hafi sjóðfélagi greitt til sjóðsins í að minnsta kosti 24 mánuði á undangengnum 36 mánuðum eða 6 mánuði af undanfarandi 12 myndast réttur til barnalífeyris.
 • Barnalífeyrir er greiddur með hverju barni sjóðfélaga til 20 ára aldurs, mánaðarlega eftirá. 
 • Fósturbörn, stjúpbörn og kjörbörn sjóðfélaga öðlast sama rétt til lífeyris hafi þau verið á framfæri sjóðfélaga við andlát/orkutap.
 • Greitt er inn á reikning framfæranda til 18 ára aldurs en inn á reikning barns frá 18 ára aldri.
 • Liggi samþykki forráðamanns fyrir má greiða inn á reikning barns frá 16 ára aldri.
 • Falli sjóðfélagi og maki hans frá skal greiddur tvöfaldur barnalífeyrir með hverju barni. 
 • Réttindi til barnalífeyrir fyrnast að 4 árum liðnum.
 • Sækja þarf um barnalífeyri skriflega, umsókn um útgreiðslu maka- og barnalífeyris / umsókn um útgreiðslu örorku- og barnalífeyris má nálgast hér.
 • Barnalífeyrir er greiddur út á grundvelli samþykkta EFÍA, sjá hér

Gildir vegna örorku sjóðfélaga

 • Fullur barnalífeyrir með hverju barni sjóðfélaga vegna örorku er 21.759 kr. á mánuði v. 2019.
 • Ef orkutap er minna en 100% skerðist barnalífeyrir í samræmi við örorkuprósentu.
 • Barnalífeyrir fellur niður þegar sjóðfélagi hefur töku ellilífeyris. 
 • Sama rétt til lífeyris öðlast börn fædd eða ættleidd fyrir orkutap sjóðfélaga sem nýtur fulls örorkulífeyris úr sjóðnum.

Gildir vegna andláts sjóðfélaga 

 • Fullur barnalífeyrir með hverju barni sjóðfélaga vegna andláts er 32.638 kr. á mánuði v. 2019. 
 • Fósturbörn og stjúpbörn sem sjóðfélagi hefur framfært að mestu eða öllu leyti í hjónabandi eða sambúð eiga rétt á barnalífeyri hafi sjóðfélagi ekki hafið töku ellilífeyris, njóti barnið ekki barnalífeyris frá öðrum lífeyrissjóði. 

 

 

Þessi síða notar vafrakökur. Lesa meira